Alenka Szepesgyőrkyová 3

Myšlienka od M. Schlesingera

utorok, 13 október 2015 02:00 Autor:

Knihy - moja záľuba

piatok, 02 október 2015 02:00 Autor:

 Veľmi rada čítam. Veľa mi to dáva do života a  mnohé myšlienky ma veľmi  obohacujú. Tie, ktoré ma najviac oslovia, si zapíšem. Chcem sa s vami s niektorými podeliť.

„Tvoja cesta k šťastiu nevychádza od osôb a veci smerom k tebe, ale vždy vychádza od teba a vedie k iným.“ 

„Ak chceš uchopiť to, čo je v tebe najhlbšie, musíš sa vedieť zastaviť.“

„Nebuď ani mlčanlivý, ani veľavravný, ale buď človekom, ktorý rozpráva, aby sa mohol darovať, a človekom, ktorý počúva, aby nazbieral a mohol rozdávať.“

                                      Z knihy úspešný život – Michel Quist

„Každá chvíľa, ktorú ti Boh dáva, je nesmierny poklad. Nepremárni ho. Nenaháňaj stále ktovie aký zajtrajšok.

„Ži lepšie, ako môžeš, mysli lepšie, ako môžeš, a vydaj zo seba to najlepšie už dnes. Lebo dnešok sa čoskoro zmení na zajtrajšok a zajtrajšok sa čoskoro zmení na večnosť.“  A. P. Gouthey

„Ste jedinečným človekom a vaša jedinečnosť je to, čo sa odlišuje od všetkých. Ste ňou pre tento svet mimoriadne dôležití.“

              Človek si jedinečný – Miroslav Schlesinger

„Človek. Najprv musí dostať teplo ľudskej lásky a istotu i starostlivosť rodičovskej lásky. Je to nevyhnutné, ak má človek ukázať svetu svoju jedinečnú krásu, ktorú Boh vložil do každej ľudskej bytosti.“

                                      Prečo  mám strach milovať – John Powell

„Aby sme sa s inými stretli, musíme ich vidieť: otvor si oči!“

 „Aby sme iných mohli prijať, musíme mať v sebe miesto: uvoľni ho!“

„Aby sme sa mohli s inými zjednotiť, musíme sa vzdať seba a vyjsť zo seba: zabudni na seba a daruj sa!“

                                              Úspešný život – Michel Quist                      -

„Ja som len malý človek, veľmi slabý a občas aj padám, ale potom je veľmi krásne cítiť Božiu ruku, ktorá mi pomáha znovu povstať.“

Druhá strana AIDS – Comunita  Cenacolo, Nicolov denník

„ ... všetci máme slobodnú vôľu a môžeme vo svojom väzení zostávať napriek novému závanu Božej milosti, napriek Božiemu svetlu, ktoré nám ukazuje, kde je kľúč od nášho väzenia.“  

                            Zamknuté znútra – Kateřina Lachmanová

„Ak povieme, že človek je stvorený na obraz a podobu Boha, znamená to, že človek bol stvorený, aby existoval pre iných, aby sa stal darom.“                                                     

        Som žena – Katarína J. Zeno

Kráča spolu s nami vo vzťahu s úžasnou nežnosťou, stretáva nás tam, kde sa práve nachádzame, v našom zranení a zmätku, nežne rozmotáva, čo je zauzlené, aby nám dala nový zrak, aby sme si z celého srdca mohli vybrať život.

        Návrat do chatrče – C. Baxter Kruger   

Ali