Anička Bačíková

Anička Bačíková 2

Anička Bačíková - naša dobrovoľníčka napísala príspevok o mladej žene, ktorá je plná aktivity a chuti do života, aj napriek tomu, že jej chýbajú nôžky.


Môj pohľad na život a pozitívny vplyv dobrovoľníctva

V mojom živote sa stalo množstvo udalostí, cez ktoré som sa mohla viac zamýšlať nad otázkami zmyslu života. Myslím si, že v živote každého človeka nastanú chvíle, keď sa ocitne na križovatke vo svojom živote a potrebuje si ujasniť v sebe otázky typu; kam smerujem a aké je moje poslanie? Väčšinou to boli udalosti, ktoré som  prijímala ťažšie, keď v živote nešlo všetko tak, ako by som chcela. Veľmi som vďačná za takéto chvíle, lebo vďaka nim som si uvedomila hodnotu života a toho, že človek potrebuje mať vo svojom živote pocit užitočnosti. Uvedomila som si, že človek, ktorý žije pre seba nikdy nebude šťastný. Môžeme mať všetko po materiálnej stránke, ale nikdy nám to neprinesie dlhodobé uspokojenie. Človek potrebuje predovšetkým žiť pre druhých ľudí, byť im nápomocný a odbúravať egoizmus. To, že môžem momentálne pôsobiť ako dobrovoľníčka v tomto zariadení, je pre mňa obohatením. Vidím zmysel v tom, že to, že tu môžem pôsobiť a byť užitočná,  mi prináša vnútornú radosť. Sú tu ľudia, ktorí  mi dávajú veľa aj vďaka svojej jedinečnosti, ktorú každý v sebe nosí. Odporúčala by som každému, ktorý  prechádza rôznymi krízami alebo hľadá zmysel svojho života, aby si vyskúšal dobrovoľníctvo a mohol zažiť pocit užitočnosti a naplnenia.