Mery Nagyová staršia 6

Naše Slovensko a štyri ročné obdobia

piatok, 09 október 2015 02:00 Autor:

Naše Slovensko a štyri ročné obdobia

Krajina, v ktorej žijem, je prekrásna. Má nespočetné množstvo bohatstiev prírodných i kultúrnych, ba ešte množstvo doteraz neodhalených tajomstiev. Charakteristickým znakom našej krajiny je to, že sa nachádza v pásme mierneho podnebia, a vďaka tomu sa u nás striedajú štyri ročné obdobia. Ich obzor je vždy iný, nikdy nie je rovnaký. Tak máme možnosť kochať sa v pestrosti a farebnom čare  prírody. Každé z nich má svoje špecifické kúzlo. Sú to: Jar, leto, jeseň, zima.

 

Jarné ročné obdobie vnímam ako Kráľovnú všetkých období. Je symbolom znovuzrodenia, ako aj symbolom neustáleho kolobehu života. Na jar sa príroda prebúdza zo zimného spánku a svojho krásneho dlhého sna.


Matička Zem

streda, 07 október 2015 02:00 Autor:

Matička Zem.
J

Matka Zem, Matička Gája, tys náruč kvetím rozosiala.
Dala k nim všetko, čo je treba,

pretože nik iný to všetko nemá.

Pane a Darca  náš,

vďaka, že starosť máš.

O nás všetkých ľudí biednych,

čo kráčať nechcú svetlom svetlých.


Chvíľka poézie

streda, 07 október 2015 02:00 Autor:

Každý deň je pre nás darom,
slnka jas zas veľkou žiarou.
Mesiac a hviezdy sú pre nás tajomstvom,
Vzájomné stretnutia zas našim bohatstvom.
Dobrá práca je pre nás vyznaním,
Kolobeh života je pre nás poznaním.

 

Čokoľvek ti život prinesie, neprestávaj žiť!
  (Citát)

Keď život smutný sa ti bude zdať,
Keď mnoho sĺz ťa to bude stáť,
Keď nik nepochopí, že bolesť v duši máš
Pamätaj, že vždy priateľa po ruke máš.
 (Citát)

 

Dnes máme všetkého hojnosti,
len menej lásky a svornosti.
Buďme tí, ktorí s láskou menia tento svet,
by pred očami rástol  nám, sťa prekrásny lúčny kvet.
Ak nás bude mnoho takto svorne žiť,
Upradieme z toho ver, krásnu, pevnú niť.

   

Mery

 


Radosť - z čoho všetkého sa môžeme radovať

streda, 07 október 2015 02:00 Autor:

Na záver sme zaradili zamyslenie sa našej milej kolegyne Mery nad témou radosti. Keďže ide o veľmi potrebnú, zdravie podporujúcu emóciu, stav, sme radi, že do časopisu na túto tému prispela. Všetci máme možnosť si prečítať, z čoho všetkého sa podľa Mery dá a má radovať.


Radosť - z čoho všetkého sa môžeme radovať.

piatok, 02 október 2015 02:00 Autor:

Zamyslenie sa našej milej  Mery nad témou radosti nás teší, keďže ide o veľmi potrebnú, zdravie podporujúcu emóciu/stav. Sme radi, že do časopisu na túto tému prispela. Všetci máme možnosť si prečítať, z čoho všetkého sa podľa Mery dá a má radovať.

Recept na radosť hľadá mnoho ľudí. Radosť  je veľkým zdrojom sily, ktorý umožňuje prekonávať aj také situácie v živote, ktoré sú ťažké.


Skúste to...

štvrtok, 01 október 2015 02:00 Autor:

Skúste to

 

 


Skúste TO,  sadnúť si a nemyslieť.

Skúste TO, sadnúť a nevidieť.

Skúste TO len tak vnímať ticho bytia.

Skúste TO cítiť ducha žitia.