Viki Bereczová 2

Ako byť empatickým - o sebavýchove

piatok, 02 október 2015 02:00 Autor:

Ako byť empatickým - o sebavýchove

Čo je empatia?

Čo je sebavýchova?

Každý človek, ktorý prichádza na svet, má svoju úlohu. Kým je dieťa, je o neho „postarané“, výchovou sa formuje a pretvára sa jeho osobnosť. Ako dospelý už má moc nad svojim životom a sám sa rozhoduje. Je na ňom, ako vyhodnotí a spracuje životné modely získané od svojich rodičov.

Každý má možnosť stať sa vedomým človekom, ktorý hľadá svoj cieľ, a môže sa rozhodovať v súlade s hodnotami, ktoré si v živote sám zvolil. Zároveň všetci máme za úlohu neustále sa aktívne podieľať na vlastnom osobnostnom  rozvoji, a to aj v interakcii so svojim okolím.

 

Svet vytvárame tým, čím sme.

Žijeme spolu, spolu vytvárame naše okolie, spoločnosť, celý svet, preto sa musíme naučiť spolu žiť. Ak chceme spolunažívať v harmónií, musíme sa naučiť najprv spoznať sa,  počúvať samých seba, a tak isto vnímať a rešpektovať rôznorodosť druhých. Ako s tým pracovať, aby mohlo nastúpiť pochopenie voči sebe i ostatným? Je to cvičenie empatie a sebavýchovy.


Rozhovor s Viki

štvrtok, 01 október 2015 02:00 Autor:

Na začiatku nášho časopisu zvykneme vždy zaradiť rozhovor s niekým z nášho zariadenia, aby sme sa takýmto zábavným spôsobom  mali možnosť dozvedieť postupne viac o kolektíve Detského klubu. Výber osoby je náhodný, nemá pravidlá, okrem spontánneho nápadu niektorého z tvorcov časopisu. Prečítajte si, kto prišiel na „rad“ tentokrát.