Stretnutie s českými kolegami z Asistence o.p.s. <<<

Zažili sme Autor:  Marián Kozák, Ján Podhájecký piatok, 23 júl 2021 13:10 velkost pisma decrease font size increase font size

16. júla 2021 sme sa v priestoroch Asistence, o.p.s.(obecně prospěšná služba) na Koněvovej ulici v Prahe stretli s riaditeľom organizácie Erikom Čiperom a jeho kolegom, vedúcim dobrovoľníckeho programu, Štěpánom Lohrom.

Cieľom stretnutia bola vzájomná výmena informácií z praxe v oblasti osobnej asistencie, inovatívnych projektov (Spolubyt) a prevádzkovania terénnej sociálnej služby - poskytovania osobnej asistencie. Napriek blízkosti našich krajín z historického aj geografického kontextu, je systém osobnej asistencie v ČR výrazne odlišný od nášho.

Zásadný rozdiel je vo výške a spôsobe príspevku na osobnú asistenciu/"péči". Kým u nás je príspevok viazaný na konkrétne odasistované a vykázané hodiny, "príspěvek na péči" je kvázi priamou platbou, ktorej účel použitia nie je kontrolovaný. Českí poberatelia ho teda môžu použiť aj na bežné výdavky, avšak sami sa ukrátia o starostlivosť, ktorú by si týmto príspevkom mohli zakúpiť.
V našich legislatívnych podmienkach je však výška príspevku individualizovaná (na základe posudku) a jej maximálna výška v prípade osobnej asistencie môže dosiahnuť aj 2.500€ (62.500CZK). V prípade, že sa človek rozhodne pre opatrovanie, základná výška príspevku dosahuje približne 500€ (12.500CZK). V oboch prípadoch je to však príspevok, ktorý končí u opatrovateľa, resp. osobných asistentov. Tento príspevok človek so zdravotným postihnutím nemôže využiť na bežné výdavky.

V ČR je "příspěvek na péči" odstupňovaný do 4.stupňov. V najnižšom stupni, pri ľahkej odkázanosti je príspevok pre plnoletú odkázanú osobu vo výške 880CZK (35€). V najvyššom, 4. stupni je maximálna výška príspevku 19.200CZK (750€). Príspevok dostane odkázaná osoba a je na nej, či a aké služby si nakúpi.
Naši českí kolegovia vidia najväčší problém práve vo výške príspevku, ktorý postačuje len na cca 5-6 hodín osobnej asistencie denne. Pri ľuďoch s najťažším postihnutím to ledva vystačí na základné potreby. Tamojší aktívni užívatelia si tak musia za osobnú asistenciu doplácať z vlastného, prípadne neustále hľadať sponzorov. Asistence o.p.s. chystá projekt, v rámci ktorého budú mať piati užívatelia osobnej asistencie možnosť využiť asistenciu podľa potrieb (bez obmedzenia) a náklady na ňu uhradia vďaka sponzorom. Cieľom je zistiť, koľko by osobná asistencia bez limitov stála štát navyše. Asistence a aktivisti z radov ľudí s postihnutím bojujú momentálne za zaradenie piateho stupňa "příspěvku na péči", ktorý by bol adresnejším a jeho výška by vychádzala z objektívneho posúdenia prijímateľa.

Hodinová odmena za osobnú asistenciu je na Slovensku od 1.júla 2021 4,82€ (120CZK). V Čechách je to približne podobne 110-130CZK, avšak organizácie, ktoré sprostredkúvajú osobnú asistenciu a dostávajú na to dotácie, často doplácajú asistentom k hodinovej odmene, pretože by inak osobných asistentov nezohnali (v Asistence o.p.s. doplácajú do 170CZK (6,50€)). Napriek tomu asistujú najčastejšie študenti. Aj kvôli tomu, že užívatelia OA v ČR majú kvôli nízkemu "příspěvku" k dispozícii menší rozsah hodín - teda asistencie sú výrazne kratšie (2-3hodiny) ako sme zvyknutí u nás.

Za jeden rok sprostredkuje Asistence o.p.s. 35.000 hodín osobnej asistencie pre 100 užívateľov. Na ich služby pritom "čaká" ďalších 50 klientov, preto majú v pláne zvýšiť počet poskytnutých hodín na 50.000/rok. Za tieto hodiny je organizácia financovaná ako poskytovateľ terénnej sociálnej služby. Podľa slov riaditeľa je dotácia 500CZK (cca 20€) za hodinu poskytnutej asistencie. Z týchto prostriedkov teda môžu priplácať k hodinovej odmene, platiť si inzeráty, vyplácať mzdy koordinátorom a inému personálu, a pod...
Zaujímavé je tiež to, že osobných asistentov zamestnáva organizácia (väčšinou na dohodu). Užívateľ osobnej asistencie tak platí 110-130CZK za hodinu OA organizácii. Organizácia má tiež dobrovoľníkov, ktorí bez nároku na odmenu asistujú pri menej náročnejších úkonoch (sprevádzanie na kultúrne podujatia, prechádzky so psom a pod.).

Okrem služby poskytovania osobnej asistencie sa Asistence venuje aj sociálnej službe v teréne, kde poskytuje poradenstvo, mediátorstvo a iné služby 80 klientom. Taktiež prevádzkuje Spolubyt, čo je obdoba podporovaného bývania. V jednom veľkometrážnom dvojpodlažnom byte žijú traja ľudia s telesným postihnutím (vozičkári) a traja ľudia bez postihnutia. Ideou bolo zabezpečiť cenovo dostupné bývanie pre všetkých ubytovaných a zároveň zabezpečiť nevyhnutnú pomoc v čase, keď nie je "po ruke" osobný asistent. Byt je vo vlastníctve hlavného mesta Praha, Asistence si ho prenajíma a nájom vyberá od ubytovaných. Ľudia bez postihnutia si môžu znížiť nájom tým, že odasistujú určitý počet hodín (napr. 30 hodín mesačne).
Zatiaľ prevádzkuje organizácia len jeden takýto Spolubyt. Momentálne majú "v poradovníku" 8 ďalších záujemcov o takúto formu bývania z radov ľudí s telesným postihnutím.

Ďakujeme pánom Erikovi Čiperovi, Štěpánovi Lohrovi aj celej Asistenci o.p.s. za priateľské prijatie, množstvo informácií, inšpiráciu a otvorenosť. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu a držíme im palce v boji za lepší život pre ľudí so zdravotným postihnutím v ČR.

Marián Kozák, Ján Podhájecký

Zobrazene 346 x