John Evans

Život so zdravotným postihnutím Autor:  štvrtok, 01 október 2015 02:00 velkost pisma decrease font size increase font size

Tento muž je 63-ročný bojovník za práva občanov so zdravotným postihnutím,  konzultant pre pre občanov s ŤZP, propagátor hnutia “Nezávislý Život” vo Veľkej Británii.  Bol jedným z prvých osôb, ktoré zriadili mechanizmus fungovania a financovania osobnej asistencie cez tzv. “priame platby” v Spojenom Kráľovstve.  

V súčasnej dobe je aktívnym členom Európskej siete pre nezávislý život (ENIL) a Európskeho fóra zdravotného postihnutia (EDF). Bol politickým poradcom pre množstvo rôznych štúdií Európskej komisie najmä v EÚ, ktoré sú súčasťou spoločnosti “Project ", ktorá vykonala štúdiu osôb so zdravotným postihnutím v ústavoch po celej Európe, John urobil niekoľko odporúčaní, ktoré požadujú viac komunitných služieb v Európe , Je zakladajúcim členom Európskej koalície komunitný život.

Na zozname “UK Queens Birthday” v roku 2001 mu bol udelený Rad britského impéria za svoje služby a prácu v oblasti práv osôb so zdravotným postihnutím a nezávislého života.  Dostal  tiež vyznamenie “Silver Banner” cenu Regionálnej vlády Toskánska v Taliansku . V roku 2003, bol “Európsky rok ľudí so zdravotným postihnutím”, za jeho významnú prácu na medzinárodnej úrovni v oblasti nezávislého života a ľudských práv občanov telesným postihnutím. V roku 1999 navštívil zariadenie “Detský klub zdravotne postihnutých detí a mládeže v Košiciach”, kde sa konala medzinárodná konferencia občanov so zdravotným postihnutím o “Debariérizácii spoločnosti”.

Zobrazene 1336 x