Technická univerzita

Mapovanie bariér Autor:  piatok, 02 október 2015 02:00 velkost pisma decrease font size increase font size
  1. júl 2015 – tento deň sa stal oficiálnym začiatkom projektu s názvom: Zmeňme bariéry na mosty do spoločnosti – bez bariér v nás aj okolo nás. Projekt je zameraný hlavne na problematiku života ľudí so zdravotným znevýhodnením. Jeho zmyslom je poukázať na bariéry ako vonkajšie architektonické, tak vnútorné medziľudské a následné hľadanie spôsobov ako tieto bariéry, čo najviac odstrániť, aby ľudia so zdravotným znevýhodnením mohli viesť plnohodnotný a nezávislý život. Projekt je realizovaný v spolupráci s mestskou časťou Košice - Sever ako aj sledovaný miestnymi médiami.

Aktívne sa do neho zapojili ako klienti, tak zamestnanci Detského klubu na Ťahanovských riadkoch v Košiciach. V rámci akcie mapovania bariér si každý  mohol zvoliť miesto, inštitúciu, ktorú navštívi v tejto mestskej časti. Jednou z inštitúcií, ktorá bola zahrnutá v pláne návštev, bola aj Technická univerzita v Košiciach.

     Na pôde Technickej  univerzity sa sledovali jednak spôsoby mobility zdravotne znevýhodnených študentov, ako aj ich možnosti štúdia. Zistilo sa, že budova je vcelku architektonicky prispôsobená pre potreby takýchto študentov. Vstupné dvere sú na fotobunku, okrem množstva schodov je k dispozícií aj niekoľko výťahov, jeden veľký tzv. nákladný a takisto ďalšie dva menšie, aby sa vozíčkari dokázali dostať na každé poschodie.

Vstupy do posluchární sú zabezpečené posuvnými rampami, takisto je v budove dostupná aj bezbariérová toaleta. V areály budovy je taktiež v prevádzke menšie bistro pre prípadné občerstvenie.  Čo sa týka možností a prispôsobenia štúdia pre tieto účely slúži na univerzite bezbariérové centrum. Je vybavené rôznymi podpornými technológiami. Vybavenie využívajú nevidiaci študenti alebo s rôznymi poruchami zraku, študenti s poruchami sluchu, a taktiež je centrum vybavené pre študentov s poruchami motoriky.  Odborníci v oblasti podporných technológií, ktorí pracujú v centre, pomáhajú vyhodnocovať stupeň postihnutia študentov, na základe vyhodnotenia im odporučia najvhodnejšie podporné technológie, ktoré im pomáhajú pri štúdiu, a poskytujú tiež tréning na ovládanie podporných technológií.

Technológie dostupné v centre:

Recognita -  Softvér pre optické rozpoznávanie znakov, ktorý v spolupráci so skenerom umožňuje preniesť texty a obrázky do PC, rozpoznať ich a konvertovať do kódu zrozumiteľného pre PC. Vďaka tomuto softvéru text nie je interpretovaný ako obrázok, ale ako text, ktorý sa dá editovať, exportovať do iných programov a bežne upravovať.    

Thymus – hmatový Braillov display, ktorý zobrazuje informáciu z obrazovky vo forme Braillovho písma ako hmatový výstup. Má osem elektronicky riadených výstupkov, siedmy a ôsmy zobrazuje polohu kurzora v texte.

Lunar – zväčšuje texty, ikony a grafiku. Je kompatibilný s aplikáciami Windows.

Jaws – Job Access with speech softvér pre nevidiacich a slabozrakých, ktorý umožňuje počuť všetko, čo je na obrazovke.

Twinkle bright – čítacia lupa, ktorá zväčšuje text a obrázky pričom na zobrazovanie používa monitor počítača. Používa sa v kombinácií so zväčšovacím softvérom, kde v režime s rozdelenou obrazovkou je vhodný na robenie poznámok a pre kopírovanie.

MicroLink FM systém – je zariadenie, ktoré zabezpečuje sluchovo postihnutým ľuďom ideálne počutie a porozumenie reči. Efektívne prekonáva vzdialenosť, šum a echo a zvlášť kombináciu týchto faktorov. Je to bezdrôtový FM systém pracujúci v kombinácií s načúvacím prístrojom. Pozostáva z mikrofónu   a s FM  vysielača na zachytenie zvuku. Vysielač vysiela signál do jedného alebo viacerých rádiových prijímačov, ktoré sú pripojené k načúvaciemu aparátu. Vysielací výkon je malý, nemá žiadne bočné efekty. Maximálny pracovný vysielací výkon je 15 m.  

Conversor – malý rádiový systém, ktorý sa používa s načúvacím zariadením a nevyžaduje priame pripojenie na načúvacie zariadenie. Využíva prednosti a eliminuje nedostatky načúvacích zariadení. Umožňuje namieriť načúvacie zariadenie na bližší alebo vzdialenejší zdroj zvuku.

Everest – je obojstranná Braillova tlačiareň s podávačom papiera. Dá sa ovládať ovládacím panelom, ktorý je popísaný Braillovým kódom alebo klasickou čiernotlačou.  V kombinácií s hlasovou spätnou väzbou ho môžu ľahko ovládať vidiaci aj nevidiaci užívatelia.

Headmaster- je zariadenie, ktoré nahrádza myšku pre ľudí, ktorí nemôžu používať ruky. Toto zariadenie prenáša pohyby hlavy užívateľa na proporcionálne pohyby ukazovateľa počítačovej myšky.  Head Mouse je bezdrôtový optický senzor, ktorý sleduje terčík na čele alebo okuliaroch užívateľa. V kombinácií so softvérovou klávesnicou umožňuje editovanie textov.

WiVik – je softvérová klávesnica, ktorá sa zobrazí na obrazovke počítača a umožňuje využívať ukazovacie zariadenie na výber jednotlivých kláves na editovanie textov, písanie emailov a iných na písaní závislých aplikácií.

Jouse – joystick ovládaný ústami. Aktivácia vybraných položiek sa robí fúknutím alebo vťahovaním vzduchu. Na písanie sa využíva softvérová klávesnica. Jouse vyžaduje minimálne pohyby a dá sa ovládať aj bradou.

Lisa – bezdrôtový zábleskový signalizačný systém mení akustické signály na svetelné signály v miestnosti.

Infralight IL HA – umožňuje príjem zvuku pomocou slúchadiel. Prenosný systém na základe vysielania infračerveného svetla.

Rádiolight – prenos zvuku rádiovými vlnami. Tieto systémy sa vyznačujú veľmi dobrou zrozumiteľnosťou.

Existujú tiež zosilňovače pre mobilné telefóny ako aj zosilňovač s indukčnou slučkou pre veľké konferenčné miestnosti.

Braille lite M20 – hovoriaci záznamník http://web.tuke.sk/AC/technolog.html

Služby bezbariérového centra:

  • Vykonávanie technicko - poradenskej činnosti
  • Poskytovanie technických prostriedkov a realizácia tréningov pre užívateľov špeciálnej techniky
  • Metodicko - výcviková činnosť pre podporu študentov so zdravotným znevýhodnením pred a počas vysokoškolského vzdelávania
  • Informačno - poradenské služby pre verejnosť a pedagógov v tejto oblasti
  • Spolupráca pri prijímaní zdravotne znevýhodnených uchádzačov na vysokoškolské štúdium.

http://web.tuke.sk/AC/sluzby.html

     Podľa môjho názoru Technická univerzita pozitívne prekvapila prístupom a vybavením voči zdravotne znevýhodneným ľuďom, a mali by si z nej brať príklad aj ostatné typy vysokých škôl na Slovensku.

     

       

 

Zobrazene 521 x