Čo čakáme od spoločnosti <<<

Spoločnosť na nás častokrát pozerá, akoby sme nič nemohli dokázať. To je hlavný dôvod, pre ktorý nás ľudia odpíšu. Keď niekto vidí človeka na vozíku, obvykle si myslí, že má aj mentálne postihnutie. Všetci postihnutí sme hádzaní do jedného vreca.

 

            Jedno stretnutie je na spoznanie málo, avšak niekomu stačí na to, aby nám nedal ďalšiu šancu. My by sme tých šancí potrebovali niekedy viac, aby sme mohli všetkým ukázať, že sme plnohodnotní ľudia a tiež sa môžeme zapájať do spoločenského života. Ak už aj nejaký priestor dostaneme, je to málo vzhľadom na naše predpoklady a talenty. Dokázali by sme toho viac, ak by nám bolo umožnené realizovať sa vo väčšej miere. Preto by sme boli radi, keby nám spoločnosť vytvorila lepšie podmienky na našu prospešnú činnosť. Ako sa každý mladý človek chce podieľať na chode spoločnosti, tak aj my máme túto túžbu. Iba takýmto spôsobom dokážeme zmeniť naše okolie. Nezmení sa to samo od seba. Zmení sa to, len ak sa na tom budeme podieľať aj my. Takto dokážeme zmenšiť alebo odstrániť problémy, ktoré sa týkajú či už bezbariérových vstupov, dopravy, ale predovšetkým ľudských postojov.

            Keď sa naskytne vhodná príležitosť, nebojme sa jej chytiť. Vďaka tejto príležitosti sa môže zmeniť náš život a veci sa môžu posunúť tým správnym smerom. Neostýchajme sa osloviť kompetentné organizácie a trebárs aj vysoké školy, ktoré nám dovolia priblížiť verejnosti problematiku postihnutia. Iba takto sa nám podarí skvalitniť náš osobný život.

 

Matúš Knap

Zobrazene 1083 x

Matúš Knap je klientom Detského klubu ZPDaM a zároveň jedným z troch redaktorov časopisu Klubčík, ktorí majú vďaka Nadácii pre deti Slovenska možnosť vykonávať redaktorskú činnosť na dohodu o vykonaní práce. Pre Matúša je to prvá pracovná skúsenosť a túto prácu vykonáva už od roku 2014.

Matúš žije s rodičmi a súrodencami v mestskej časti Košice - Krásna.

Témy, ktoré ho najviac zaujímajú a o ktorých píše sú hlavne osobná asistencia, mapovanie bariér, priateľstvo a život s postihnutím v spoločnosti.