Princíp nášho časopisu

Iné Autor:  Administrator sobota, 23 január 2016 15:04 velkost pisma decrease font size increase font size

Časopis funguje podľa princípu: „Každý prispieva podľa miery svojich schopností.“ Tento princíp je dôležitý, lebo časopis je otvorený každému prispievateľovi so zdravotným postihnutím. Takáto otvorenosť je potrebná, aby sa aj ľudia so ZP mali príležitosť vyjadriť verejne. Prispievajú aj zamestnanci, dobrovoľníci, rodičia, osobní asistenti,... Jedinou podmienkou je pozitívny charakter príspevku, čo v našom poňatí znamená snahu o vyhnutie sa nekonštruktívnemu nadávaniu. To neznamená, že odmietame realitu, odmietame len nadávky, neprimerané sťažnosti, ohováranie J. Keďže spektrum našich prispievateľov je veľmi rozmanité, aj príspevky sú veľmi rozmanité J. Vypovedajú o prežívaní každého prispievateľa, a tým podporujú okrem spomínaných úloh aj možnosť porozumenia špecifickým potrebám ľudí so ZP.

Zobrazene 1928 x