Všeobecné informácie o parkovacom preukaze <<<

Život so zdravotným postihnutím Autor:  Časopis Vozíčkar streda, 25 január 2017 16:19 velkost pisma decrease font size increase font size

Milí priatelia, Časopis Vozičkár, ktorý vydáva SZTP v Nitre, uverejnil veľmi zaujímavý a užitočný článok o výhodách a zľavách, ktoré si môžu uplatniť osoby s ŤZP, ak sú držiteľmi parkovacieho preukazu.

Podľa môjho názoru sú veľmi dôležité informácie pre všetkých ľudí s ŤZP. Článok uverejňujeme v plnom znení.  PhDr. Marián Kozák

 

Ťažko zdravotne postihnutí občania majú nárok napríklad na zľavu v štátnych vlakoch, ale aj u súkromného dopravcu. Uplatniť si môžu aj preplatok za lieky. Zľavy poskytujú aj usporiadatelia kultúrnych či športových podujatí. Vedia ale občania s ŤZP o možných zľavách?

Využíva sa to napríklad, keď potrebujeme zaparkovať v pešej zóne mesta, kde máme s týmto preukazom povolený vjazd na potrebnú dobu, ale nie pri nákupoch.

„Často používam preukaz napríklad pri návšteve kina, naposledy som ho použila, keď som sa išla zviesť lanovkou vo Vrátnej,“ hovorí vozičkárka.

Niektorí ich teda využívajú viac, iní o čosi menej, nie všade si ale môžu nárokovať zľavu či výhodu.

Pokračuje Jana Lukáčová z ÚPSVaR: Výhody pre držiteľov preukazov ŤZP nie sú zákonom stanovené. Záleží od konkrétnej organizácie alebo od poskytovateľa služieb, či a aké výhody občanovi ponúkne. Preto ešte pred návštevou podujatia by ste si mali zistiť, aké možnosti ponúka. Platí to aj vtedy, ak sa chystáte vycestovať do zahraničia.

Neexistuje jednotný systém alebo nejaký jednotný zoznam zliav, ktorý by platil pre všetky krajiny EU. Ak niekto cestuje do takejto krajiny, tak žiaľ, musí si sám zistiť, aké možnosti ponúka táto krajina.

Pri využívaní zliav nie je dôležitá diagnóza, výhody môžete využívať bez obmedzenia, ak teda spĺňate podmienky na udelenie takéhoto preukazu. Získať ho môžete na príslušnom úrade práce.

K žiadosti o vyhotovenie preukazu je potrebné doložiť aj fotokópie z odborných vyšetrení, ako napríklad prepúšťaciu správu z nemocnice, nálezy návštev ortopéda, neurológa, reumatológa, alebo iného odborného lekára, ktoré žiadateľ absolvoval. Jednotný meter ale pri posudzovaní žiadosti stanovený nie je.

Nie je to o tom, že keď má niekto takú alebo onakú diagnózu dostane to alebo hento. Ide o individuálne posúdenie každého jedného  žiadateľa aj z hľadiska lekárskej posudkovej činnosti, aj z hľadiska sociálnej posudkovej činnosti. Dôležitú úlohu tu zohráva lekár a všetky papiere teda dokumentácia o klientovi.

Podľa zákona posudkový lekár vychádza zo všetkých dokladov, ktoré klient predloží. Preto je veľmi dôležité, aby zdravotná dokumentácia bola komplexná a kompletná.

Po kladnom posúdení potom dostanete preukaz na neurčitú dobu. No je tu jedno ale. Ak posudkový lekár úradu v lekárskom posudku určí termín opätovného posúdenia zdravotného stavu, úrad v určitom termíne vyzve držiteľa  preukazu na predloženie aktuálnych lekárskych nálezov. Ak meníte adresu, meno, alebo sa zmenil váš zdravotný stav, ste povinný preukaz aktualizovať.

Parkovací preukaz

Výhody plynúce z držania parkovacieho preukazu sú stanovené zákonom č. 8/2009 Z.z. o cestne premávke. Jeho vlastník môže stáť na mieste vyhradenom pre vozidla prepravujúce osoby s ŤZP, nemusí po nevyhnutne potrebný čas dodržiavať zákaz státia, môže, ak je to nevyhnutne, vchádzať aj tam, kde je dopravnou značkou vjazd povolený len vymedzenému okruhu vozidiel, a do pešej zóny, pri tom nesmie ohroziť bezpečnosť cestnej premávky. Týmto oprávnením nie je dotknutá povinnosť vodiča uposlúchnuť pokyn, výzvu, príkaz policajta. Preukaz musí byť umiestnený v prednej časti vozidla tak, aby bola jeho predná časť jasne viditeľná na účely kontroly.

Ako ho získať: o jeho vyhotovenie treba písomne požiadať príslušný úrad práce. Úrad vyhotoví preukaz osobe s ŤZP, ktorá je odkázaná podľa komplexného posudku na individuálnu prepravu osobným autom alebo má praktickú alebo úplnú slepotu oboch očí na základe právoplatného rozhodnutia o parkovacom preukaze.

Neoprávnené parkovanie

Od 1.1. 2016 do 13.10. 2016 polícia zaevidovala 786 prípadov neoprávneného parkovania na miestach vyhradených pre osobu s ŤZP. Samozrejme riskujú pokutu. Mestskí policajti môžu za neoprávnené parkovanie na miestach vyhradených pre osoby s ŤZP uložiť blokovú pokutu do výšky 150 EUR. Čo je pre jedného vysoká suma pre iného úplne zanedbateľná položka. Finančne lepšie situovaní občania prirodzene nemajú problém zaplatiť pokutu, preto ich to ľahšie zvádza zneužívať nejaké výhody, ktoré im nepatria. Vyhradené miesta na parkovanie však zneužívajú nielen nedisciplinovaní vodiči, ale paradoxne aj držitelia ŤZP preukazu. Nárok na parkovanie však majú len ľudia so špeciálnym zdravotným preukazom.

Pokračuje Jana Lukáčová z ÚPSVaR: pri získavaní parkovacieho preukazu platia presne rovnaké podmienky ako pri získavaní iných príspevkov na kompenzáciu ŤZP, čiže závisí to od posúdenia lekára, od sociálneho posudku a potom od komplexného posudku. Ešte jedno pripomenutie. Ak máte parkovací preukaz, nezabudnite na to, aby ho bolo vidieť, inak sa pokute ani vy nevyhnete.

 

 

Časopis vozičkár 

Zobrazene 1120 x