Deti, výchova, škola 15

Pochvala a čo namiesto nej?

piatok, 24 apríl 2020 12:23 Autor:
Takmer každému z nás sa počúvajú slová pochvaly príjemne a častokrát nás tieto slová pohladia na duši: ,,Ty si ale šikovný!”„Perfektná práca.” V živote sme sa s ňou stretli asi všetci či už v detstve, doma, v škole, alebo v…

Živá škola

utorok, 18 február 2020 11:09 Autor:
Na pracovnej ceste v Bratislave, kde sme spoznávali školy zapojené alebo naklonené inkluzívnemu vzdelávaniu detí , sme nemohli nenavštíviť aj jedno netradičné zariadenie Lesný klub Gaštanko a tiež Lipovú školu. Zaviedla nás tam jedna známa, ktorej dcérka navštevovala lesný klub…

Návšteva ZŠ v Záhradnom

sobota, 09 november 2019 10:20 Autor:
V deň, keď sme navštívili Základnú školu v obci Záhradné, som bol veľmi milo prekvapený. Už keď sme vstúpili na pôdu školy, cítili sme vrúcne prijatie zo strany p. riaditeľa, učiteľov aj od samotných detí. Pripravili si pre nás bohatý…

Záhradné – malebná dedinka učupená v údolí medzi Čergovským pohorím a Kapušianskym hradným vrchom. V tejto nádhernej obci žije niečo vyše tisíc obyvateľov. Majú tam obecný úrad, kultúrny dom, kostol Sedembolestnej Panny Márie, materskú školu a základnú školu. Tá je…

Štúdium na škole bez bariér (rozhovor)

piatok, 04 október 2019 12:56 Autor:
Kristína Kocúrová bola medzi prvými integrovanými žiakmi na ZŠ Lechkého v Košiciach. V nasledujúcom interview som zisťoval, ako Kika vnímala svoje žiacke časy. Ako si sa dozvedela o tejto škole. Čo všetko si musela podstúpiť, aby ťa prijali práve na…

Pred nejakým časom nás navštívil pán Šafran, riaditeľ Základnej školy Mateja Lechkého, ktorá sa nachádza na sídlisku KVP. Pozvali sme ho na rozhovor o možnostiach vzdelávania detí s telesným postihnutím. Okrem toho sme ho oboznámili s naším zariadením. Verím tomu,…

V dňoch 21. a 22. mája sme sa zúčastnili sociálneho projektu, kde sme sa snažili aspoň trochu priblížiť, čo je to vlastne zdravotné telesné postihnutie. Preto sme si pripravili pre študentov niekoľko aktivít, kde sme zábavnou formou poukázali na to,…

V rámci rozbiehania spolupráce s košickými základnými školami, nás navštívili žiaci zo ZŠ Park Angelinum. Túto školu navštívili naši zástupcovia už pred niekoľkými týždňami, no keďže škola nie je bezbariérová a chceli sme ukázať aj naše priestory, rozhodli sme sa,…

Milí čitatelia Klubčika, 5. apríla sme navštívili základnú školu svätých Košických mučeníkov, na KVP na Čordákovej ulici. Túto školu sme sa rozhodli navštíviť s našou Partiou z DK z dôvodu spolupráce a aj mapovania škôl. Pozorovali sme bezbariérovosť, aby sme…

Dňa 5.apríla 2019 sme sa zúčastnili priateľského stretnutia s p. riaditeľkou cirkevnej školy na Čordákovej ulici RNDr. Adrianou Bariovou. Predmetom našej návštevy bolo nadviazanie spolupráce s našim zariadením a zviditeľnenie problematiky ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ja som za to, aby…

V tomto období sa venujeme hľadaniu a spoznávaniu základných škôl, ktoré začlenili do kolektívu svojich žiakov (tzv. bežných detí, resp. detí bez zdravotného postihnutia) aj deti so zdravotným postihnutím. Takých škôl nie je veľa, človek aby ich „lupou hľadal“. Prečo…

Prečo je potrebné dobré vzdelanie

štvrtok, 31 január 2019 09:00 Autor:
Spoločnosť tvoríme my všetci, či už zdraví alebo chorí, či ľudia so znevýhodnením alebo bez neho - všetci patríme do spoločnosti. Veď Slnko svieti na všetkých rovnako, bez rozdielu rasy, veku, vzdelania či zdravotného stavu. Každý rodič by mal mať…

Dotyk detskej duše

pondelok, 08 október 2018 13:57 Autor:
Pred pár dňami som išiel so svojou osobnou asistentkou Mery do keramickej dielne pracovať a po ceste som stretol deti zo škôlky. Išli sa vonku hrať. Keď sme sa stretli, prišlo ku mne malé dievčatko a spontánne ma pohladilo. Potom…

Domov - oáza pokoja

štvrtok, 18 február 2016 01:00 Autor:
Každý z nás sa v svojom pracovnom živote nevyhne situáciám, ktoré mu spôsobujú stres. Občas sa stane, že nám niečo poriadne prudko dvihne adrenalín v krvi. Ako však nepreniesť svoju podráždenú náladu na ostatných v domácnosti? A čo robiť, aby…

Mária Montessori a Montessori liečebná pedagogika

streda, 30 september 2015 02:00 Autor:
Montessori liečebná pedagogika Maria Montessori sa narodila v roku 1870 v talianskom meste Chiaravalle. Bola všestrannou pedagogičkou, lekárkou, filozofkou a vedkyňou. Vyštudovala filozofiu a psychológiu zaoberala sa tiež antropológiou, biológiou a pedagogikou. V roku 1896 promovala ako prvá žena za…