Dianie na Slovensku 17

Vyplýva to z aktuálneho stavu medzirezortného pripomienkového konania (MPK) Nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovuje výška sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a výška peňažného príspevku na opatrovanie. Pôvodný návrh, ešte za odchádzajúcej vlády, rátal so zvýšením hodinovej odmeny pre…

(Ne) pomoc pre osobných asistentov

pondelok, 06 apríl 2020 16:17 Autor:
Dnes, 6.4.2020 začal štát prijímať žiadosti o príspevok pre firmy a SZČO (živnostníkov). Už niekoľko dní predtým sa začali objavovať čiastkové informácie a hoci sa spočiatku zdalo, že sa medzi "vyvolenými"/podporenými ocitne takmer každý, zmeny v poslednej chvíli odstrihli od…

Dostupná pomoc

piatok, 27 marec 2020 09:30 Autor:
Internetová poradňa IPčko.sk je projekt mladých psychológov, ktorí pomáhajú každému, kto potrebuje poradiť v oblasti psychického zdravia. IPčko prevádzkuje online poradňu, kde poskytuje anonymné bezplatné psychologické a sociálne poradenstvo prostredníctvom chatu a e-mailu. Odborne a ľudsky sa tak za 7…

Drahí spoluobčania, používam toto oslovenie v súvislosti s nadchádzajúcou udalosťou, na ktorej má právo zúčastniť sa každý občan našej krajiny. Áno, sú to nadchádzajúce voľby, ktoré nás čakajú už čoskoro. Konkrétne 29. februára 2020. Už tento dátum sa nám snaží…

V medzirezortnom pripomienkovom konaní(MPK) je návrh Nariadenia vlády, ktorým sa ustanovuje výška sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a výška peňažného príspevku na opatrovanie. V minuloročnej novele zákona č.447/2008 Z.z. sa ustanovilo, že bude výšku týchto kompenzačných príspevkov určovať nariadením…

Pred pár sekundami schválili poslanci NR SR novelu zákona č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzácie ŤZP. Definitívne tiež schválili pozmeňujúce návrhy výboru NR SR pre sociálne veci a pani poslankyne Aleny Bašistovej.Novela pôvodne navrhovala zvýšenie hodinovej odmeny pre…

 (Priebeh stretnutia s poslancami výboru NR SR pre sociálne veci za okrúhlym stolom) Dňa 2.5.2018 sme s kolegom Jankom Podhájeckým nastúpili na prvý rýchlik o štvrtej ráno a vyrazili sme do Bratislavy. Rannú únavu sme porazili dávkou kávy. Ani sme…

Po pripomienkovaní, lobbingu, zhromaždeniach a rokovaní s poslancami NR SR sa to konečne podarilo! Osobná asistencia sa dostane na úroveň, akú mala približne pred 10 rokmi. Nie, to nieje vtip. Pred desiatimi rokmi bola osobná asistencia naozaj lukratívnejšou prácou ako…

AKTUALIZOVANÉ : 14.4.2018, 11:15 (hodinová sadzba za OA)Pôvodné znenie postupného zvyšovania hodinovej odmeny za výkon OA na 3,17€, zmenilo Ministerstvo PSVaR k dátumu aktualizácie tohto článku na 2,82€ bez ďalšieho ustanovenia, ktoré by určovalo rast tejto sumy. Za súčasného znenia…

Náš veselý a zaujímavý výlet do LiptovskéhoMikuláša nám okrem iného priniesol aj lepšie spoznanie jedného z našich slovenských predkov - Gašpara Féjerpatakyho - Belopotockého. Sedeli sme na evanjelickej fare na Námestí Žiadostí slovenského národa, kde bolo a je sídlo Tatrína,…

Rozhovor so Silviou Shahzad Petruchovou

streda, 11 január 2017 10:05 Autor:
Milí čitatelia nášho pozitívneho časopisu Klubčík. Prinášam vám rozhovor s našou poslankyňou NR SR Silviou Shahzad Petruchovou, s ktorou som nedávno uskutočnil telefonický rozhovor. Silvia navštívila v auguste 2016 aj Detský klub.

Rally Opatovská

utorok, 21 jún 2016 11:12 Autor:
Každý rok sa koná v júni na Spojenej škole hendikepovaných Opatovská cesta 97 akcia s názvom Rally Opatovská - Žiť na plný plyn. Tento rok bol už 19 ročník. Akcia je určená pre deti, ktoré tam chodia do školy a…

Aký je náš názor na politiku?

pondelok, 14 marec 2016 21:15 Autor:
Milí priatelia, my - malý kolektív zamestnancov nášho DSS sme vyjadrili svoj pohľad na súčasné politické dianie na Slovensku. Máme radi našu krajinu, záleží nám na nej, ako aj na dianiach v nej prebiehajúcich. Máme svoj spôsob riešenia problémov všetkého…

 Dňa 5.3. 2016 v sobotu sa konali na území Slovenskej republiky voľby do NR SR. Ja som vám priatelia kládla pár otázok. Pýtala som sa vás, - čo vás podnietilo a motivovalo zapojiť sa do volieb, - akú atmosféru ste…

V decembri 2015 poslanci NR SR zvolili historicky prvú ombudsmanku pani JUDr. Zuzanu Stavrovskú, advokátku, s ktorou sme sa osobne stretli na konferencii v Bratislave v septembri 2015, ktorú organizovalo občianske združenie Sociofórum.

Dňa 7 - 8. septembra 2015 sme sa zúčastnili výročnej konferencie SocioFóra a 7. Fóra poskytovateľov sociálnych služieb pre osoby so zdravotným postihnutím (EASPD), ktorá sa konala v Bratislave. SocioFórum je nezávislá platforma mimovládnych neziskových organizácií pôsobiaca v sociálnej oblasti…

Ocenili našu pani riaditeľku

nedeľa, 30 august 2015 02:00 Autor:
Kedže v našom časopise Klubčík informujeme o tom, čo práve prežívame, musíme spomenúť aj udalosť týkajúcu sa nášho zariadenia, resp. pani riaditeľky nášho zariadenia - pani Kozákovej.