Dianie vo svete 3

V októbri 2002 sa konal v Japonsku 6. svetový kongres občanov so zdravotným postihnutím. Organizovala ho celosvetová organizácia s názvom "Disabled Peoples International", ktorá združuje veľké organizácie v jednotlivých krajinách. Na Slovensku existuje veľmi významné občianske združenie s názvom "Asociácia…

Na 5. máj vyhlásila ENIL (Európska sieť nezávislého života) deň mítingov, zhromaždení, protestov či iných verejných akcií za práva osôb so ZP, predovšetkým za tie, ktoré im zaručuje Dohovor OSN o právach osôb so ZP, ktorý ratifikovala v roku 2010…

V poslednom období sme mali príležitosť prísť do osobného kontaktu s predstaviteľmi Európskej asociácie poskytovateľov služieb osobám so zdravotným postihnutím (EASPD).